KASY ONLINE Informacje

Kasy fiskalne ONLINE czyli kasy repozytoryjne

po pierwsze zmiana ustawy i nowe rozporządzenie

 

Uwaga!

Dopiero wprowadzenie w życie (styczeń 2017- kwiecień 2017 ? )

wyżej wymienionych aktów prawnych umożliwi producentom urządzeń fiskalnych ubieganie się o decyzje dopuszczające kasy ONLINE do obrotu.

Takie potwierdzenia wydaje prezes Głównego Urzędu Miar, po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań, weryfikując, czy kasa spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

( Projektowane akty prawne są jeszcze przed notyfikacją w Unii Europejskiej ).

 

Kiedy dokładnie?

Analizując obecny stan prac w resortach Rozwoju i Finansów można wnioskować,

że pierwsze kasy ONLINE pojawią się na rynku nie wcześniej niż w drugiej połowie 2018 roku. Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Finansów aktualnie pracują

nad zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług oraz przygotowują nowe rozporządzenie w sprawie.

 

Kiedy kasy ONLINE będą dopuszczone do sprzedaży?

Czy muszę kupować nową kasę?

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT zawiera proponowany przez Ministerstwo Finansów, harmonogram wprowadzania kas ONLINE. W pierwszej kolejności obowiązkiem rejestracji sprzedaży za pomocą tego rodzaju kas zostaną objęci przedsiębiorcy działający w następujących branżach*:

* Terminy wskazane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów

i usług.

 

od 01.01.2019

- usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujące sprzedaży benzyny

silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników

spalinowych;

od 01.07.2019

- usługi gastronomiczne i budowlane;

od 01.01.2020

- usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie

krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.

od 01.01. 2020

- pozostali podatnicy będą mieli możliwość, a nie obowiązek zmiany.

 

W pierwszej kolejności warto sprawdzić od kiedy przedsiębiorcę danej branży

zaczną obowiązywać kasy ONLINE. Daty są różne, zależne od segmentu rynku,

zgodnie z projektowanymi zmianami ustawie o VAT.

 

 

Co mam zrobić z kasą, którą już posiadam a wciąż nadaje się

do użytku?

Jeżeli użytkownik nie jest zobligowany do stosowania kas ONLINE, to może

w dalszym ciągu stosować kasy nie będące ONLINE.

 

Czym różni się kasa którą aktualnie posiadam od kasy ONLINE?

Kasa ONLINE ma wiele różnic funkcjonalnych. Najistotniejsze to:

  • brak kopii papierowej paragonów,

  • nośnik elektronicznej kopii paragonów będzie niedostępny dla użytkownika

( możliwość odczytu danych tylko za pośrednictwem komputera),

  • bezpośrednia transmisja danych do serwerów fiskusa,

  • e-paragon, czyli możliwość dostarczenia klientowi paragonu w formie elektronicznej,

  • możliwość komunikacji z Repozytorium ( Centralny Rejestr Kas) celem

przekazania gromadzonych danych: data fiskalizacji, raporty dobowe

i miesięczne, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, datę przeglądu

fiskalnego.

 

Jakie poniosę koszty zmiany na kasę ONLINE?

Kwota odliczenia to maksymalnie 1000 złotych, jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia.

Kasy ONLINE nie powinny być droższe!

Posnet zadeklarował, że kasy ONLINE, które zostaną wprowadzone do oferty,

nie będą droższe od odpowiedników handlowych tychże kas z elektroniczną kopią paragonów, dostępnych w aktualnej ofercie.

 

Kasy ONLINE z odliczeniem nawet 1000 zł

Podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 1000 zł netto ( jednak nie więcej niż 90% wartości urządzenia). Podatnicy instalujący po raz pierwszy kasę rejestrującą również będą mogli skorzystać z ww. odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE.

 

 

 

Lubin, dnia 24.11.2017